Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборГрб града Сомбора

НАЗАД

ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Насиље је свако наношење физичког и психичког бола другом лицу, чињење и нечињење које угрожава физички, психички, емоционални, сексуални и економски интегритет појединца који није у стању да се самостално заштити. Последњих година центри за социјални рад, домови здравља, МУП и школе у Сомбору бележе пораст насиља у породици, посебно над децом због чега је заштита ове популације посебно важна.

Сваки грађанин је у обавези да пријави полицији и тужилаштву, центру за социјални рад, здравственој установи, специјализованим службама, невладиним организацијама, уколико примети случајеве било које врсте злостављања или занемаривања деце у породици.

Када Центар за социјални рад идентификује злостављање или занемаривање по пријави или у оквиру актуелног поступка, у обавези је да по службеној дужности покрене поступак за заустављање насиља, што се посебно односи на малолетну децу и радно неспособна лица. Кривични закон Републике Србије санкционише насиље као кривично дело за које је предвиђена новчана или казна затвора.

Посебна социјална и породично-правна заштита предвиђена је за малолетнике за које се утврди да сузанемаривана или злостављана (пријаве, усмене или писане, о сазнањима да постоје такве појаве грађани треба да доставе Центру за социјални рад Сомбор).

Грађани треба да знају и имају у виду да је сарадња на релацији школа, дом здравља или нека друга здравствена установа, најближа станица полиције и грађана најефикаснији пут у борби против насиља и заштити деце - жртава насилника. Нису довољна сазнања да у нашем суседству и окружењу постоје злостављана деца вец је наша грађанска дужност да такве случајеве и пријавимо некој од наведених институција.


Насиље у породици

НАЗАД


 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma