Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад Сомбор


Грб града Сомбора

НАЗАД

ПРАВА ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Дете са специјалним потребама је малолетник који је лако, умерено, теже или тешко ментално недовољно развијено, оболело од аутизма, вишеструко ометено у развоју и физички инвалидно дете. Категоризација деце са сметњама у развоју врши се од 5 до 15 године старости. Уколико се ради о тешкој ометености, категоризација се може извршити и пре пете године живота.

Упут за категоризацију (празан образац) даје општински Секретаријат за друштвене делатности који попуњава надлежни педијатар. Попуњени образац проследује се надлежној комисији за категоризацију. Налаз, оцену и мишљење, комисија доставља општинском секретаријату за друштвене делатности који доноси решење о категоризацији на основу законских критеријума.

ОБЛИЦИ И УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

1. Деца са оштећењем менталних функција

Облици и услуге соц. заштите: старатељство, смештај у установу соц. заштите, додатак за туђу негу и помоћ, материјално обезбеђење, једнократне новчане помоћи, помоћ у натури, дневни боравак, и друге мера и услуге социјалне заштите.

2. Деца са оштећењем психофизичких функција

Облици и услуге социјалне заштите: старатељство, смештај у установу социјалне заштите, додатак за туђу негу и помоћ, материјално обезбеђење, једнократне новчане помоћи, помоћ у натури, дневни боравак, школовање и оспособљвање, и друге мере и услуге социјалне заштите.


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma