Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад Сомбор


Грб града Сомбора

НАЗАД

ДЕЦА СА ПОРЕМЕЋАЈИМА У ПОНАШАЊУ

Као једна од последица вишегодишње кризе у друштву последњих година је евидентан проблем малолетничке делинквенције. Реч је о термину који подразумева све врсте девијантног понашања деце и омладине које излазе из оквира општеприхвацених норми понашања одређене средине. Овде је неопходна сарадња на релацији родитељи - школа - здравствене установе - МУП - Центар за социјални рад, како би се реаговало већ на самом почетку асоцијалног понашања младих (скитња, беспосличење, бежање из школе, проституција, употреба алкохола и психоактивних супстанци).

Центар за социјални рад има значајну улогу у реализовању свих нивоа друштвеног реаговања на преступништво младих на територији њиховог пребивалишта.

Према релевантним законским прописима Центар за социјални рад врши процену и реализују најпогодније мере за ресоцијализацију деце са асоцијалним понашањем као и кривично неодговорну. Након тимске обраде Центар доставља мишљење суду, предлог најадекватније васпитне мере. По доношењу судске одлуке организује и спроводи васпитне мере из отворене заштите, прати резултате ресоцијализације заводских васпитних мера и учествује у организовању услова за укључивање малолетника у нормалан живот по истеку казне.

МЕРЕ И УСЛУГЕ ОРГАНА СТАРАТЕЉСТВА

1. Деца са асоцијалним понашањем

Мере и услуге: саветодавни рад, дневни боравак, смештај у заводске установе за децу са поремећајима у понашању. Зависно од случаја могу се пружити низ других мера и услуга социјалне заштите.

2. Деца вршиоци кривичних дела и прекршаја испод 14 година

Мере и услуге: саветодавни рад, дневни боравак, смештај у заводске установе за децу са поремећајима у понашању као и друге мере и услуге социјалне заштите.

3. Деца вршиоци кривичних дела и прекршаја преко 14 година

Мере и услуге: Укор, опомена, појаèан надзор родитеља, појачан надзор родитеља уз контролу органа старатељства, појачан надзор органа старатељства, упућивање у дисциплински центар, упућивање у васпитну установу, упућивање у васпитно поправни дом, упућивање у малолетнички затвор, праћење, предлагање и вршење : васпитних налога, посебних обавеза, учешће у припремном поступку и редовно извештавање суда о повереним пословима, и друге мере и услуге социјалне заштите.

4. Млађа пунолетна лица

Мере и услуге: Укор, опомена, појачан надзор родитеља, појачан надзор родитеља уз контролу органа старатељства, појачан надзор органа старатељства, упућивање у дисциплински центар, упућивање у васпитну установу, упућивање у васпитно поправни дом, упућивање у малолетниèки затвор, праћење, предлагање и вршење : васпитних налога, посебних обавеза, ућешће у припремном поступку и редовно извештавање суда о повереним пословима, те друге мере и услуге социјалне заштите.


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma