Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад Сомбор


Грб града Сомбора

НАЗАД

УЛОГА ЦЕНТРА У БРАКОРАЗВОДНОМ ПОСТУПКУ

Суд по службеној дужности доставља захтев Центру за социјални рад за спровођење поступка процене родитељске подобности за вршење родитељског права(заједничко или самостално).

Када странке у бракоразводној парници прихвате психо-социјално саветовање, суд ће на њихов предлог, или уз њихову сагласност, поверити посредовање надлежном органу старатељства, брачном или породичном саветовалишту, односно другој установи која је специјализована за посредовање у породичним односима, да спроведу мирење.
И, у још једном случају у поступку развода брака може, уколико му суд то повери, Центар да посредује. Када мирење не успе, спроводи се нагодба, дакле када је поступак за развод покренут тужбом, а мирење супружника није успело.

Када је нагодба успела? Одговор је у члану 243. Породичног закона:

(1) Ако супружници постигну споразум о вршењу родитељског права и споразум о деоби заједницке имовине, сматраће се да је нагодба успела.
(2) Ако супружници постигну само споразум о вршењу родитељског права или само споразум о деоби заједничке имовине, сматраће се да је нагодба делимично успела.
(3) Ако је нагодба успела или је делимично успела, споразум супружника о деоби заједничке имовине уноси се у изреку пресуде о поништењу или разводу брака.
(4) Ако је нагодба успела или је делимично успела, споразум супружника о вршењу родитељског права уноси се у изреку пресуде о поништењу или разводу брака уколико суд процени да је тај споразум у најбољем интересу детета.

Конвенција Уједињених нација о правима детета у члану 3. предвиђа да је у свим активностима које се тичу деце од примарног значаја интерес детета без обзира на то да ли их спроводе јавне или приватне институције за социјалну заштиту, судови, административни органи или законодавна тела.

Најбољи интерес детета је правни стандард на чију садржину утичу многобројне и различите објективне околности али и субјективни и индивидуални систем вредности. У суштини то би био интерес детета да се од бића зависног од родитеља развије у самосталну, зрелу и одговорну особу, и то у личном, економском и социјалном смислу.

Начело о најбољем интересу детета је принцип који је универзално прихваћен у савременом породичном праву а први пут је формулисан и у Породичном закону Србије и то у члану 6. став 1. у коме се каже: "да је свако дужан да се руководи најбољим интересом детета у свим активностима које се тичу детета".


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma