NAZAD

KA REFORMI SISTEMA

Kao jedan od prvih 7 Centara za socijalni rad u Srbiji, u kojima je testirana i primenjena nova organizacija i metodologija rada, angažovani smo od strane Oxford Policy Management agencije i Ministarstva rada i socijalne politike, da pružamo mentorsku podršku drugim Centrima za socijalni rad u procesu implementacije novog Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada Centara za socijalni rad.

U ime našeg Centra, mentorsku podršku Centrima za socijalni rad Subotica i Kanjiža - pruža direktorka Silvija Kranjc, dok mentorsku podršku Centrima za socijalni rad Zrenjanin i Kikinda pruža supervizor, Biljana Iđuški.

Cilj mentorske podrške je priprema zaposlenih u Centrima za primenu novih organizacijskih rešenja i stručnih procedura, te pomoć i podrška u prevladavanju početnih teškoća. Planiran rok podrške je od juna do septembra 2008.godine.


NAZAD


Kontakt Centar za socijalni rad Sombor

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma