NAZAD

VODITELJ SLUČAJA

Voditelj slučaja - o čemu se radi?

Dosadašna praksa je podrazumevala da sa osobom/porodicom radi i razgovara istovremeno ili ponaosob, veći broj profesionalaca različitog stručnog profila (socijalni radnik, psiholog, pedagog, pravnik, specijalni pedagog...). U sklopu reforme socijalne zaštite planira se i (u "resurs" Centrima sporovodi) jedan drugačiji pristup radu. A to je da sa jednom porodicom/pojedincem radi jedan stručni radnik, koji mu pomaže u ostvarivanju prava i rešavanju problema. On je tu da pomogne u svim problemima iz oblasti socijalne zaštite koje može imati neka porodica/pojedinac (npr. porodični problemi, pravo na socijalnu pomoć...). Ukoliko je potrebno, voditelj slučaja pomaže da se iskoriste i druge mogućnosti i stručni radnici Centra za socijalni rad, ili potencijali zajednice, kako bi se potrebe porodice/pojedinca najboje zadovoljile, a problemi rešili. Umesto dosadašnje fragmentiranosti u radu Centra, i toga da se jedna osoba morala obraćati velikom broju stručnih radnika da bi rešila svoj problem, sada se podrazumeva direktniji kontakt sa jednim stručnim radnikom, koji pomaže setom usluga socijalnog rada.

Iz ovog sledi i da je voditelj slučaja u svojevrsnom odnosu partnerstva sa svojim klijentom. Oni su u direktnom kontaktu, zajedno procenjuju, planiraju i ostvaruju ono što je klijentu potrebno iz domena usluga socijalnog rada.


NAZAD


Kontakt Centar za socijalni rad Sombor

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma