Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборГрб града Сомбора

ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

Коме је услуга личног пратиоца намењена?

Намењена је деци са сметњама у развоју која су укључена у предшколски и школски образовни систем. Обухвата активности које унапређују квалитет живота корисника у властитој социјалној средини кроз одржање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина. Кроз услугу лични пратилац детета корисници у свом окружењу и уз потребни надзор задовољавају потребе, унапређују своје образовање са циљем постизања што већег нивоа самостасталности. Услуга лични пратилац остварује се кроз програмске актвности којима се у складу са проценом потреба корисника, обезбеђује очување и развијање његовог потенцијала.

Како се остварује право на Личног пратиоца?

Родитељи/старатељи деце са сметњама у развоју могу да поднесу захтев у Центар за социјални рад и на тај начин остваре додатна права за своје дете у складу са мишљењем интерресорне комисије. Решење које издаје ЦСР се доставља фирми Мобилитy која је поверени пружалац ове услуге.

Стручни радник на почетку коришћења услуге прима корисника, односно родитеља, старатеља или законског заступника и упознаје га са услугом, условима и правилима коришћења услуге, активностима, правима корисника и сл. Ова процедура је обавезна и примењује се без изузетка.

Које послове обавља лични пратилац?

1. помоћ у облачењу (код куће и током боравка са дететом), помоћ у одржавању личне хигијене (умивање, чешљање, прање зуба, коришћење тоалета и сл.), при храњењу (припрема и сервирање лакших оброка, храњење или помоћ у коришћењу прибора и сл.), припрему књига и опреме за вртић односно школу;

2. помоћ у заједници, што укључује:
а. помоћ у коришћењу градског превоза (улазак и излазак из средстава превоза, куповина карте и сл.)
б. помоћ у кретању (оријентација у простору уколико је дете са оштећењем вида, гурање колица или коришћење других помагала и сл.)
ц. Одлазак на игралишта односно места за провођење слободног времена (подршка у игри, подршка и посредовање у комуникацији и сл.), укључујући културне или спортске активности и друге сервисе подршке.

Ове активности Лични пратилац детета обавља сваким радним даном у предшколским и школским установама у складу са радним временом установе као и планом и програмом сваког детета. Овај посао обавља 1 лични пратилац по кориснику/детету.

Лични пратилац НИЈЕ педагошки асистент (лице које је задужено да детету помаже у савладавању свих активности које су везане за наставни процес.

Лични пратилац ЈЕСТЕ део школског система, може бити присутан на настави и може бити ангажован у школском тиму за ИОП (индивидуални образовни програм) на захтев родситеља. Лични пратилац пружа подршку детету како на часовима и одморима, тако и за време ваннаставних активности, екскурзија и рекреативних настава.


  Mobility

MOBILTY

 

Геронто домаћице

Геронто домаћице

НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma