Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад Сомбор


Грб града Сомбора

НАЗАД

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ

Насиље у породици чини свако ко применом насиља, претњом да ће напасти на живот или тело, дрским или безобзирним понашањем угрожава спокојство, телесни интегритет или душевно стање члана своје породице. То је понашање којим члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог или других чланова породице. Свако има право на заштиту од насиља у породици, у складу са законом.

ОБРАТИ СЕ ЗА ПОМОЋ! НЕ ШТИТИ НАСИЛНИКА!

- ПОЛИЦИЈА 192
- Пријава насиља у породици 0800-100-600
- Женски центар СОС телефон против насиља над женама и децом радним даном (10 - 20х) 2645-328
- СОС телефон за жене и децу жртве насиља (14-18х) 3626-006
- СОС Дечја линија „Број за проблем твој" бесплатни и поверљиви позиви (0-24х) 0800-123456
- Саветовалиште за брак и породицу 2650-258 / Палилула (8-15.30х) 2752-224 и Земун (8-15 х) 2695-416
- СОС Центар за младе (18-22х) 3192-782
- Аутономни женски центар – СОС телефон за подршку женама жртвама насиља - 0800 100 007 (од 10х до 20х радним данима)
- Сигурна кућа
- Женска психолошка и правна подршка – адресе и телефони

Насиље у породици се, у Републици Србији, дефинише и забрањује одредбама:

1. ПОРОДИЧНОГ ЗАКОНА (чл.197, 198, 199, 200 и 285),
2. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА (Кривична дела против полне слободе -глава XВИИИ и Кривична дела против брака и породице - глава XИX) и
3. ЗАКОНА О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ


Шта се сматра насиљем у породици

− Наношење или покушај наношења телесне повреде
− Изазивање страха претњом убиства или наношења телесне повреде члану породице или њему блиском лицу
− Присиљавање на сексуални однос
− Навођење на сексуални однос или навођење на сексуални однос са лицем које није навршило 14. година живота или немоћним лицем
− Ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима
− Вређање, као и свако друго дрско, безобразно и злонамерно понашање

Послове заштите породице, помоћи породици и старатељства обавља Центар за социјални рад. Поступак у спору покреће се тужбом, коју могу поднети: члан породице према коме је насиље извршено, његов законски заступник, јавни тужилац и орган старатељства.

Насиље у породици - МУП, корисни савети


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma