Centar za socijalni rad Sombor
CENTAR ZA SOCIJALNI
RAD SOMBOR

Karađorđeva 4, Sombor


SRBIJA ЋИР LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад Сомбор
ЗАКОНИ

Na ovoj strani se možete upoznati sa pojedinim zakonima vezanim za oblast socijalne zaštite.

Zakoni Centar ya Socijalni rad Sombor

Ovde možete da preuzmete : Zakon o socijalnoj zaštiti


Ovde možete da preuzmete : Porodični zakon


Ovde možete da preuzmete : Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom


Ovde možete da pogledate : Zakon o zaštiti podataka o ličnosti


Ovde možete da pogledate : Zakon o sprečavanju nasilja u porodici


NAZAD


loading gif 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma