ZAKONI

Na ovoj strani se možete upoznati sa pojedinim zakonima vezanim za oblast socijalne zaštite.

Zakoni Centar ya Socijalni rad Sombor

Ovde možete da preuzmete : Zakon o socijalnoj zaštiti

Ovde možete da preuzmete : Porodični zakon

Ovde možete da preuzmete : Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom

Ovde možete da pogledate : Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Ovde možete da pogledate : Zakon o sprečavanju nasilja u porodici


INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

Šta su informacije od javnog značaja?

To su one informacije koje su sadržane u dokumentima u posedu bilo kog organa javne vlasti, nastale u njihovom radu ili u vezi sa njihovim radom, a za koje javnost ima opravdan interes da zna.(čl.2. Zakona).

Zato je pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u suštini pravo na pristup službenim dokumentima.

Šta se može tražiti?

Zakon garantuje svakome pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Ovde možete da preuzmete : Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Ovde možete da preuzmete : Žalba na odbijanje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

NAZAD


Kontakt Centar za socijalni rad Sombor
loading gif



 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma