Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор
   
ЗАКОНИ

На овој страни можете се упознати са појединим законима везаним за област социјалне заштите.

Закони Центар за социјални рад Сомбор

Овде можете да преузмете : Закон о социјалној заштити

Овде можете да преузмете : Породични закон

Овде можете да преузмете : Закон о финансијској подршци породицама са децом

Овде пожете да погледате : Закон о заштити података о личности

Овде можете да погледате : Закон о спречавању насиља у породици


ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Шта су информације од јавног значаја?

То су оне информације које су садржане у документима у поседу било ког органа јавне власти, настале у њиховом раду или у вези са њиховим радом, а за које јавност има оправдан интерес да зна.(чл.2. Закона).

Зато је право на слободан приступ информацијама од јавног значаја у суштини право на приступ службеним документима.

Шта се може тражити?

Закон гарантује свакоме право на слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Овде можете да преузмете : Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Овде можете да преузмете : Жалба на одбијање захтева за приступ информацијама од јавног значаја

НАЗАД


Контакт Центар за социјални рад Сомбор
loading gif 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

 - - - By CrazyStat - - -

Podnožje foruma