Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад Сомбор




ЗАКОНИ

На овој страни можете се упознати са појединим законима везаним за област социјалне заштите.

Закони Центар за социјални рад Сомбор

Овде можете да преузмете : Закон о социјалној заштити


Овде можете да преузмете : Породични закон


Овде можете да преузмете : Закон о финансијској подршци породицама са децом


Овде пожете да погледате : Закон о заштити података о личности


Овде можете да погледате : Закон о спречавању насиља у породици


НАЗАД


loading gif



 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma