NAZAD

UVERENJA ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA

Ostvarenje ovog prava podrazumeva poseban novčani dodatak koji službe socijalne zaštite daju licima u stanju socijalne potrebe, a koja su zbog težeg psihičkog ili fizičkog oštećenja u zadovoljavanju svojih egzistencijalnih potreba u potpunosti upuæena na pomoć drugih lica i zbog čega imaju vanredne i uvećane rashode.

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:
    • pisani zahtev
    • fotokopija lične karte
    • fotokopija izvoda iz Matične knjige rođenih ili venčanih
    • ukoliko je lice rođeno van teritorije Srbije – uverenje o državljanstvu
    • uverenje da podnosilac zahteva ne prima penziju PIO
    • fotokopija zdravstvene knjižice
    • predlog za veštačenje (obrazac br. 1)
    • uverenje o nezaposlenosti
    • fotokopija medicinske dokumentacije

Pravo na uvećan dodatak za negu i pomoć drugog lica imaju lica koja su pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ostrvarila po proipisima socijalne zaštite ili po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju i kod kojih je utrvđeno 100% telesno oštećenje po jednom osnovu.


NAZAD


Kontakt Centar za socijalni rad Sombor

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma