Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборНАЗАД

УВЕРЕЊА ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА

Остварење овог права подразумева посебан новчани додатак који службе социјалне заштите дају лицима у стању социјалне потребе, а која су због тежег психичког или физичког оштећења у задовољавању својих егзистенцијалних потреба у потпуности упуæена на помоћ других лица и због чега имају ванредне и увећане расходе.

За остваривање овог права потребно је приложити следећу документацију:
    • писани захтев
    • фотокопија личне карте
    • фотокопија извода из Матичне књиге рођених или венчаних
    • уколико је лице рођено ван територије Србије – уверење о држављанству
    • уверење да подносилац захтева не прима пензију ПИО
    • фотокопија здравствене књижице
    • предлог за вештачење (образац бр. 1)
    • уверење о незапослености
    • фотокопија медицинске документације

Право на увећан додатак за негу и помоћ другог лица имају лица која су право на додатак за помоћ и негу другог лица острварила по проиписима социјалне заштите или по прописима о пензијском и инвалидском осигурању и код којих је утрвђено 100% телесно оштећење по једном основу.


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma