Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборНАЗАД

УВЕРЕЊЕ О ПОСЛОВНОЈ СПОСОБНОСТИ

Да би грађани могли да се баве самосталном делатошћу, неопходно им је уверење о пословној способности које се добија у Центру за социјални рад провером старатељских књига.

Потребна документација је:
    • писани захтев
    • фотокопија личне карте

Уколико постоје индиције да због болести лице треба лишити пословне способности и ставити га под старатељство, лишење пословне способности је ванпарнични судски поступак који најчешће покрећу чланови породице или орган старатељства (Центар за социјални рад) по службеној дужности. Након добијања правоснажне судске одлуке о лишавању пословне способности, у Центру се покреће и води поступак стављања лица под стално старатељство.


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma