NAZAD

NOVČANA SOCIJALNA POMOĆ

Ovde se možete upoznati šta je sve od dokumentacije neophodno za ostvarivanje novčane socijalne pomoći.

Zahtev se podnosi na propisanom obrascu koji se dobija u Centru za socijalni rad Sombor.

Neophodna dokumentacija za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć u skladu sa zakonom:
• Fotokopija ličnih karata za sve punoletne članove domaćinstva
• Izvod iz matične knjige rođenih za sve članove porodice(mogu i fotokopije)
• Uverenje o imovnom stanju iz Geozavoda Sombor (katastar) za sve članove domaćinstva
• Uverenje iz Nasiionalne službe za zapošljavanje za sve radno sposobne članove domaćinstva
• Potvrda o visini primanja za sve članove koji ostvaruju prihode, osim dečjeg i roditeljskog dodatka, dodatka za pomoć i negu drugog lica i primanja po osnovu učeničkog i studentskog standarda
• Uverenje za decu da su na redovnom školovanju
• Uverenje nadležne filijale RFPIO da punoletni članovi domaćinstva nisu korisnici penzija
• Uverenje da svi članovi domaćinstva nisu zaduženi porezima i doprinosima
• Za decu prijava prebivališta iz PU Sombor
• Ukoliko je brak razveden – kopija presude
• Ukoliko su deca vanbračna – kopija presude za izdržavanje ukoliko je ona već doneta
• Ukoliko je prestao radni odnos- kopija rešenja
• Uverenje o državljanstvu za osobe rođene van Republike Srbije (može fotokopija)
• Katastarsko uverenje za roditelje oba supružnika

Preuzmite obrazac za podnosioca: http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/obrazacnspz.doc
Preuzmite obrazac za članove porodice: http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/obrazacnspp.doc


NAZAD


Kontakt Centar za socijalni rad Sombor

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma