Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборНАЗАД

НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

Право на новчану социјалну помоћ има појединац односно породица која нема приходе, или има мањи приход од минималног нивоа социјалне сигурности.


Захтев се подноси на прописаном обрасцу који се добија у центру за социјални рад.

Неопходна документација за остваривање права на новчану социјалну помоћ у складу са законом:
• Фотокопија личних карата за све пунолетне чланове домаћинства
• Извод из матичне књиге рођених за све чланове породице(могу и фотокопије)
• Уверење о имовном стању из Геозавода Сомбор (катастар) за све чланове домаћинства
• Уверење из Насиионалне службе за запошљавање за све радно способне чланове домаћинства
• Потврда о висини примања за све чланове који остварују приходе, осим дечјег и родитељског додатка, додатка за помоћ и негу другог лица и примања по основу ученичког и студентског стандарда
• Уверење за децу да су на редовном школовању
• Уверење надлежне филијале РФПИО да пунолетни чланови домаћинства нису корисници пензија
• Уверење да сви чланови домаћинства нису задужени порезима и доприносима
• За децу пријава пребивалишта из ПУ Сомбор
• Уколико је брак разведен – копија пресуде
• Уколико су деца ванбрачна – копија пресуде за издржавање уколико је она већ донета
• Уколико је престао радни однос- копија решења
• Уверење о држављанству за особе рођене ван Републике Србије (може фотокопија)
• Катастарско уверење за родитеље оба супружника

Преузмите образац за подносиоца: http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/obrazacnspz.doc
Преузмите образац за чланове породице: http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/obrazacnspp.doc


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma