NAZAD

POTVRDA ZA DEČIJI - RODITELJSKI DODATAK

Dokumentacija za izdavanje potvrde za dečji-roditeljski dodatak :

    • Zahtev za izdavanje potvrde (ukratko opisati porodiènu situaciju, navesti svoju punu adresu i adresu drugog roditelja),
    • Izvod iz matične knjige rođenih za decu (ili fotokopija izvoda)
    • Izvod iz matične knjige venèanih, a ako nisu venèani izvod iz matične knige rodjenih
    • Izvodi iz matične knjige rođenih za roditelje dece,
    • Fotokopija lične karte majke


NAZAD


Kontakt Centar za socijalni rad Sombor

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma