Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборНАЗАД

ПОТВРДА ЗА ДЕЧИЈИ - РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

Документација за издавање потврде за дечји-родитељски додатак :

    • Захтев за издавање потврде (укратко описати породиèну ситуацију, навести своју пуну адресу и адресу другог родитеља),
    • Извод из матичне књиге рођених за децу (или фотокопија извода)
    • Извод из матичне књиге венèаних, а ако нису венèани извод из матичне книге родјених
    • Изводи из матичне књиге рођених за родитеље деце,
    • Фотокопија личне карте мајке


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma