NAZAD

SMEŠTAJ ODRASLIH LICA U USTANOVU SOCIJALNE ZAŠZITE

Ovo pravo podrazumeva smeštaj u neku od ustanova socijalne zaštite ( dom za stare i penzionere, dom za odrasla trajno nesposobna lica, ustanove za domski smeštaj mentalno obolelih lica), kao i podmirivanje troškova smeštaja.
potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

    • izjava da bez prinude, prisile lice želi da bude smešteno u ustanovu
    • fotokopija lične karte (2 primerka)
    • fotokopija izvoda iz Matične knjige rođenih (2 primerka)
    • fotokopija izvoda iz Matične knjige venčanih (2 primerka)
    • poresko uverenje iz mesta rođenja i mesta stanovanja (2 primerka)
    • uverenje o državljanstvu
    • uverenje o zajedničkom domaćinstvu
    • list nepokretnosti
    • ček od penzije (poslednji ček i jedna fotokopija ili drugi dokaz o primanjima)
    • dokaz o primanjima srodnika (kvartalno ili poslednja isplata)
    • fotokopija lične karte za srodnike koji plaćaju smeštaj
    • uverenje o zdravstvenom stanju (original i jedna kopija)
    • nalaz neuropsihijatra (original i jedna kopija)
    • lekarsko uverenje da ne boluje od zaraznih bolesti
    • fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih za bračnog druga
    • fotokopija zdravstvene knjižice (2 primerka)
    • fotokopija ugovora o otkupu ili korišæenju stana
    • fotokopija ugovora o doživotnom izdržavanju
    • fotokopija ugovora o poklonu
    • fotokopija ugovora o prodaji
    • fotokopija presude o razvodu braka


NAZAD


Kontakt Centar za socijalni rad Sombor

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma