Centar za socijalni rad Sombor
CENTAR ZA SOCIJALNI
RAD SOMBOR

Karađorđeva 4, Sombor


SRBIJA ЋИР LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборGrb grada Sombora

POSLOVI CENTRA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD SOMBOR

Na ovoj strani se možete upoznati sa pojedinim poslovima iz delokruga Centra za socijalni rad Sombor.

BRAČNI I PORODIČNI PROBLEMI

NASILJE U PORODICI

ULOGA CENTRA U BRAKORAZVODNOM POSTUPKU

DECA SA POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

PRAVA DECE SA POSEBNIM POTREBAMA

ZAŠTITA DECE OD ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

HRANITELJSTVO

MEDIJACIJA

ODRASLA FIZIČKI I PSIHIČKI OMETENA LICA

ODRASLA LICA

OSTARELA LICA

LIČNI PRATILAC DETETA


Seminar - Centar za socijalni rad Sombor

DEČJA PIJACA


NAZAD


 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma