Grb Republike Srbije

POSLOVI CENTRA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD SOMBOR

Na ovoj strani se možete upoznati sa pojedinim poslovima iz delokruga Centra za socijalni rad Sombor. Neki od poslova Cebtra su navedeni na linkovima ispod.

NASILJE U PORODICI

BRAČNI I PORODIČNI PROBLEMI

NOVČANA SOCIJALNA POMOĆ

POMOĆ I NEGA U KUĆI

ULOGA CENTRA U BRAKORAZVODNOM POSTUPKU

DECA SA POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

PRAVA DECE SA POSEBNIM POTREBAMA

ZAŠTITA DECE OD ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

HRANITELJSTVO

MEDIJACIJA

ODRASLA FIZIČKI I PSIHIČKI OMETENA LICA

ODRASLA LICA

OSTARELA LICA

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ

LIČNI PRATILAC DETETA

- - - - - - - - - -

Godišnje izveštaje o radu Centra za socijalni rad Sombor možete pogledati na strani GODIŠNJI IZVEŠTAJI

Potrebnu dokumentaciju možete pogledati na strani POTREBNA DOKUMENTA

- - - - - - - - - -


Seminar - Centar za socijalni rad Sombor

DEČJA PIJACA


NAZAD

Kontakt Centar za socijalni rad Sombor

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma