Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборГрб града Сомбора

ПОСЛОВИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР

На овој страни se можете упознати са појединим пословима из делокруга Центра за социјални рад Сомбор.Неки од послова Центра су наведени на линковима испод.

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ

БРАЧНИ И ПОРОДИЧНИ ПРОБЛЕМИ

НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ

УЛОГА ЦЕНТРА У БРАКОРАЗВОДНОМ ПОСТУПКУ

ДЕЦА СА ПОРЕМЕЋАЈИМА У ПОНАШАЊУ

ПРАВА ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ХРАНИТЕЉСТВО

МЕДИЈАЦИЈА

ОДРАСЛА ФИЗИЧКИ И ПСИХИЧКИ ОМЕТЕНА ЛИЦА

ОДРАСЛА ЛИЦА

ОСТАРЕЛА ЛИЦА

ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ

ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА


Потребну документацију можете погледати на страни ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА


Семинар - Центар за социјални рад Сомбор

ДЕЧЈА ПИЈАЦА


НАЗАД


 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma