NAZAD

STARATELJSTVO

Starateljstvo kao oblik zaštite primenjuje se u slučajevima maloletne dece ili odraslih i ostarelih lica lišenih poslovne sposobnosti. Ovim oblikom zaštite štite se materijalni i svi drugi interesi lica koja se nalaze pod starateljstvom.

Potrebna dokumentacija za odreðivanje staratelja je:
    • pisani zahtev
    • fotokopija lične karte
    • izvod iz Matične knjige rođenih
    • uverenje o poslovnoj sposobnosti
    • uverenje da lice nije pod istragom
    • uverenje o radnim odnosu
    • lekarsko uverenje
    • dokaz da lice nije lišeno roditeljskog prava


NAZAD


Kontakt Centar za socijalni rad Sombor

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma