Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад СомборГрб града Сомбора

НАЗАД

СТАРАТЕЉСТВО

Старатељство као облик заштите примењује се у случајевима малолетне деце или одраслих и остарелих лица лишених пословне способности. Овим обликом заштите штите се материјални и сви други интереси лица која се налазе под старатељством.

Потребна документација за одреðивање старатеља је:
    • писани захтев
    • фотокопија личне карте
    • извод из Матичне књиге рођених
    • уверење о пословној способности
    • уверење да лице није под истрагом
    • уверење о радним односу
    • лекарско уверење
    • доказ да лице није лишено родитељског права

Register new user


НАЗАД


 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma