Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборНАЗАД

СТАРАТЕЉСТВО

Старатељство као облик заштите примењује се у случајевима малолетне деце или одраслих и остарелих лица лишених пословне способности. Овим обликом заштите штите се материјални и сви други интереси лица која се налазе под старатељством.

Потребна документација за одреðивање старатеља је:
    • писани захтев
    • фотокопија личне карте
    • извод из Матичне књиге рођених
    • уверење о пословној способности
    • уверење да лице није под истрагом
    • уверење о радним односу
    • лекарско уверење
    • доказ да лице није лишено родитељског права


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma