NAZAD

HRANITELJSTVO

Hranitelj je lice koje obezbeđuje i organizuje prihvat i kompletnu brigu o detetu bez roditeljskog staranja u okviru svoje prirodne porodice. Na taj način hranitelj obezbeđuje, koliko je to moguće, prirodne uslove za optimalni razvoj i odrastanje ove dece do njihovog konaćnog profesionalnog i socijalnog osposobljavanja za samostalni život.

Hraniteljstvo je odnos koji se određuje ugovorom o hraniteljstvu između deteta i njegovog hranitelja. U hraniteljstvu kao obliku socijalne i porodično-pravne zaštite dece od posebnog značaja je praćenje od strane stručnog tima Centra za socijalni rad. Praćenje realizacije hraniteljstva pokazuje svrhu i opravdanost izbora ovog oblika zaštite dece kao posebno značajnog u zbrinjavanju dece bez brige prirodnih roditelja.

Potencijalni hranitelj kao i članovi njegove porodice ne smeju da budu lišeni poslovne sposobnosti ili roditeljskog prava. Hranitelj ne sme da bude lice materijalno neobezbeđeno u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Tim kada odlučuje o izboru hranitelja obavezno ima u vidu i lične osobine lica koja žele da budu hranitelji.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva i obradu hraniteljske porodice:

    • pisani zahtev
    • fotokopija lične karte
    • lekarsko uverenje (roze obrazac)
    • uverenje da lice nije pod istragom
    • uverenje da lice nije lišeno roditeljskog prava
    • uverenje da lice nije lišeno poslovne sposobnosti
    • potvrda o visini prihoda
    • dokaz o imovini (ugovor o stanu i izvod iz zemljišnih knjiga).


Potencijalni hranitelj zahtev podnosi Centru za socijalni rad. Centar za socijalni rad svoju delatnost bazira na zaštiti prava i interesa dece bez obzira na vrstu njihove ugroženosti.


NAZAD


Kontakt Centar za socijalni rad Sombor

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma