Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад СомборГрб града Сомбора

НАЗАД

ХРАНИТЕЉСТВО

Хранитељ је лице које обезбеђује и организује прихват и комплетну бригу о детету без родитељског старања у оквиру своје природне породице. На тај начин хранитељ обезбеђује, колико је то могуће, природне услове за оптимални развој и одрастање ове деце до њиховог конаћног професионалног и социјалног оспособљавања за самостални живот.

Хранитељство је однос који се одређује уговором о хранитељству између детета и његовог хранитеља. У хранитељству као облику социјалне и породично-правне заштите деце од посебног значаја је праћење од стране стручног тима Центра за социјални рад. Праћење реализације хранитељства показује сврху и оправданост избора овог облика заштите деце као посебно значајног у збрињавању деце без бриге природних родитеља.

Потенцијални хранитељ као и чланови његове породице не смеју да буду лишени пословне способности или родитељског права. Хранитељ не сме да буде лице материјално необезбеђено у складу са Законом о социјалној заштити. Тим када одлучује о избору хранитеља обавезно има у виду и личне особине лица која желе да буду хранитељи.

Потребна документација за подношење захтева и обраду хранитељске породице:

    • писани захтев
    • фотокопија личне карте
    • лекарско уверење (розе образац)
    • уверење да лице није под истрагом
    • уверење да лице није лишено родитељског права
    • уверење да лице није лишено пословне способности
    • потврда о висини прихода
    • доказ о имовини (уговор о стану и извод из земљишних књига).


Потенцијални хранитељ захтев подноси Центру за социјални рад. Центар за социјални рад своју делатност базира на заштити права и интереса деце без обзира на врсту њихове угрожености.

Register new user


НАЗАД


 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma