Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборНАЗАД

ХРАНИТЕЉСТВО

Хранитељ је лице које обезбеђује и организује прихват и комплетну бригу о детету без родитељског старања у оквиру своје природне породице. На тај начин хранитељ обезбеђује, колико је то могуће, природне услове за оптимални развој и одрастање ове деце до њиховог конаћног професионалног и социјалног оспособљавања за самостални живот.

Хранитељство је однос који се одређује уговором о хранитељству између детета и његовог хранитеља. У хранитељству као облику социјалне и породично-правне заштите деце од посебног значаја је праћење од стране стручног тима Центра за социјални рад. Праћење реализације хранитељства показује сврху и оправданост избора овог облика заштите деце као посебно значајног у збрињавању деце без бриге природних родитеља.

Потенцијални хранитељ као и чланови његове породице не смеју да буду лишени пословне способности или родитељског права. Хранитељ не сме да буде лице материјално необезбеђено у складу са Законом о социјалној заштити. Тим када одлучује о избору хранитеља обавезно има у виду и личне особине лица која желе да буду хранитељи.

Потребна документација за подношење захтева и обраду хранитељске породице:

    • писани захтев
    • фотокопија личне карте
    • лекарско уверење (розе образац)
    • уверење да лице није под истрагом
    • уверење да лице није лишено родитељског права
    • уверење да лице није лишено пословне способности
    • потврда о висини прихода
    • доказ о имовини (уговор о стану и извод из земљишних књига).


Потенцијални хранитељ захтев подноси Центру за социјални рад. Центар за социјални рад своју делатност базира на заштити права и интереса деце без обзира на врсту њихове угрожености.


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma