NAZAD

PERSONALNA ASISTENCIJA

Personalna asistencija je usluga kojom se pruža podrška korisniku u održavanju i unapređivanju kvaliteta njegovog života kroz održavanje što većeg stepena nezavisnog življenja uz aktivno učestvovanje u zajednici. Ovom uslugom se obezbeđuje odgovarajuća praktična podrška koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje osnovnih, ličnih i društvenih potreba koje korisnik fizički nije u stanju da zadovolji bez pomoći koja je istovremeno lična i praktična.

Zahtev za ostvarivanje prava na uslugu personalne asistencije podnosi se nadležnoj Komisiji sa sledećom dokumentacijom:
- izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih,
- dokaz o redovnim mesečnim primanjima ostvarenim u tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev,
- uverenje o nepostojanju ugovora o doživotnom izdržavanju,
- uverenje o imovnom stanju za sebe i srodnike obavezne na izdržavanje (Republièki geodetski zavod i Poreska uprava) iz mesta rođenja i mesta prebivališta,
- uverenje iz Nacionalne službe za zapošljavanje, za nezaposlena lica,
- nalaz i mišljenje lekara specijaliste,
- uverenje MUP-a o prebivalištu i fotokopije ličnih karata,
- overene fotokopije zdravstvenih knjižica svih članova domaćinstva.

Preuzmite Pravilnik o personalnoj asistenciji: http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/PPA.pdf


NAZAD


Kontakt Centar za socijalni rad Sombor

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma