Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборНАЗАД

ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА

Персонална асистенција је услуга којом се пружа подршка кориснику у одржавању и унапређивању квалитета његовог живота кроз одржавање што већег степена независног живљења уз активно учествовање у заједници. Овом услугом се обезбеђује одговарајућа практична подршка која је кориснику неопходна за задовољавање основних, личних и друштвених потреба које корисник физички није у стању да задовољи без помоћи која је истовремено лична и практична.

Захтев за остваривање права на услугу персоналне асистенције подноси се надлежној Комисији са следећом документацијом:
- извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих,
- доказ о редовним месечним примањима оствареним у три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев,
- уверење о непостојању уговора о доживотном издржавању,
- уверење о имовном стању за себе и сроднике обавезне на издржавање (Републиèки геодетски завод и Пореска управа) из места рођења и места пребивалишта,
- уверење из Националне службе за запошљавање, за незапослена лица,
- налаз и мишљење лекара специјалисте,
- уверење МУП-а о пребивалишту и фотокопије личних карата,
- оверене фотокопије здравствених књижица свих чланова домаћинства.

Преузмите Правилник о персоналној асистенцији: http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/PPA.pdf


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma