Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборНАЗАД

БРАЧНО И ПОРОДИЧНО САВЕТОВАЛИШТЕ

Сви грађани са територије града Сомбора имају право на услуге брачног и породичног саветовалишта (у даљем тексту: Саветовалиште) у коме се реализују психолошко-педагошке, социјалне и правне услуге, а на основу исказане личне потребе, препорука стручних радника Центра и надлежних институција.

Услуге Саветовалишта пружају се непосредно у Центру за социјални рад у Сомбору у оквиру организационе јединице Служба локалних услуга, и усмерене су на:
- пружање помоћи породици да на одговарајући начин реши своје проблеме у оквиру система социјалне заштите
- повезивање породице са другим системима помоћи и заштита њихових интереса
- развијање ефикаснијих и хуманијих активности свих система помоћи
- иницирање и обликовање нових стручних доктрина на подруèју социјалног, психолошког и педагошког рада
- развијање одговарајуæих лиèних капацитета у циљу успостављања функционалног брачног и породичног живота
- помоћ у суочавању са животним захтевима ради обликовања реалних очекивања и постављања циљева, преузимања активне одговорности у вези са одлучивањем о себи и свом даљем животу

Преузмите Правилник о брачном и породичном саветовалишту: http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/PBPS.pdf


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma