Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад СомборГрб града Сомбора

НАЗАД

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЕКСКУРУРЗИЈЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Право на накнаду остварују редовни ученици који наставу похађају по индивидуалном образовном програму, а на основу мишљења интересорне комисије.

Преузмизе образац захтева Накнада трошкова за екскурзије http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/ze.doc

Register new user


НАЗАД


 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma