Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборНАЗАД

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЕКСКУРУРЗИЈЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Право на накнаду остварују редовни ученици који наставу похађају по индивидуалном образовном програму, а на основу мишљења интересорне комисије.

Преузмизе образац захтева Накнада трошкова за екскурзије http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/ze.doc


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma