Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборНАЗАД

ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ

Право на услугу помоћи у кући обезбеђује се старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима, када је породична подршка недовољна или није расположива, а у складу са идентификованим индивидуалним потребама старих лица која услед немоћи или смањених функционалних способности изазваних инвалидитетом/болешћу нису способна да независно живе без свакодневне или редовне подршке.

Приоритет у обезбеђивању доступности услуге помоћи у кући имаће особе у старијем добу (жене старије од 60 година, мушкарци старији од 65 година) које имају ограничења физичких и психичких способности услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне неге и надзора, а која живе сама у домаћинству или с другим лицем неспособним за пружање помоћи.

Захтев за помоћ у кући подноси се Центру за социјални рад Сомбор.

Преузмите образац захтева Помоћ и нега у кући http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/zpk.doc.

Преузмите Правиник о помоћи у кући: http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/PPNK.pdf.


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma