NAZAD

NARODNA KUHINJA

Narodna kuhinja kao poseban oblik socijalne zaštite o čijem obezbeđenju se stara grad, je ustanovljena u cilju socijalne zaštite i socijalne sigurnosti najugroženijih građana grada Sombora koji se nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad Sombor i podrazumeva pravo na jedan besplatan topli obrok dnevno pet radnih dana u nedelji.

Pravo na korišćenje usluga narodne kuhinje imaju lica koja se nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad Sombor iz kategorije:
- samohrana staračka domaćinstva bez prihoda
- lica nesposobna za rad
- porodica gde su oba roditelja ostala bez zaposlenja i izvora prihoda
- duševno obolela lica i lica ometena u psihofizičkom razvoju
- druga lica za koje stručna služba Centra za socijalni rad oceni da spadaju u kategoriju socijalno najugoženijih građana grada Sombora.

Za lica u naseljenim mestima Grada kojima se priznaje pravo na korišæenje usluge narodne kuhinje, obezbediće se lanč paketi u skladu sa mesečnim potrebama određenih vrsta namirnica za pripremu toplog obroka a dinamika raspodele utvrdiće se usaglašenim planom aktivnosti Grada, Centra za socijalni rad i Organizacije Crvenog krsta u Somboru.

Preuzmize obrazac zahteva narodna kuhinja http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/znk.doc

Preuzmite Pravilnik o narodnoj kuhinji: http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/PNK.pdf


NAZAD


Kontakt Centar za socijalni rad Sombor

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma