Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад СомборГрб града Сомбора

НАЗАД

НАРОДНА КУХИЊА

Народна кухиња као посебан облик социјалне заштите о чијем обезбеђењу се стара град, је установљена у циљу социјалне заштите и социјалне сигурности најугроженијих грађана града Сомбора који се налазе на евиденцији Центра за социјални рад Сомбор и подразумева право на један бесплатан топли оброк дневно пет радних дана у недељи.

Право на коришћење услуга народне кухиње имају лица која се налазе на евиденцији Центра за социјални рад Сомбор из категорије:
- самохрана старачка домаћинства без прихода
- лица неспособна за рад
- породица где су оба родитеља остала без запослења и извора прихода
- душевно оболела лица и лица ометена у психофизичком развоју
- друга лица за које стручна служба Центра за социјални рад оцени да спадају у категорију социјално најугоженијих грађана града Сомбора.

За лица у насељеним местима Града којима се признаје право на коришæење услуге народне кухиње, обезбедиће се ланч пакети у складу са месечним потребама одређених врста намирница за припрему топлог оброка а динамика расподеле утврдиће се усаглашеним планом активности Града, Центра за социјални рад и Организације Црвеног крста у Сомбору.

Преузмизе образац захтева народна кухиња http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/znk.doc

Преузмите Правилник о народној кухињи: http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/PNK.pdf

Register new user


НАЗАД


 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma