Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборНАЗАД

НАРОДНА КУХИЊА

Народна кухиња као посебан облик социјалне заштите о чијем обезбеђењу се стара град, је установљена у циљу социјалне заштите и социјалне сигурности најугроженијих грађана града Сомбора који се налазе на евиденцији Центра за социјални рад Сомбор и подразумева право на један бесплатан топли оброк дневно пет радних дана у недељи.

Право на коришћење услуга народне кухиње имају лица која се налазе на евиденцији Центра за социјални рад Сомбор из категорије:
- самохрана старачка домаћинства без прихода
- лица неспособна за рад
- породица где су оба родитеља остала без запослења и извора прихода
- душевно оболела лица и лица ометена у психофизичком развоју
- друга лица за које стручна служба Центра за социјални рад оцени да спадају у категорију социјално најугоженијих грађана града Сомбора.

За лица у насељеним местима Града којима се признаје право на коришæење услуге народне кухиње, обезбедиће се ланч пакети у складу са месечним потребама одређених врста намирница за припрему топлог оброка а динамика расподеле утврдиће се усаглашеним планом активности Града, Центра за социјални рад и Организације Црвеног крста у Сомбору.

Преузмизе образац захтева народна кухиња http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/znk.doc

Преузмите Правилник о народној кухињи: http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/PNK.pdf


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma