NAZAD

DNEVNI BORAVAK ZA DECU I ODRASLE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Licima ometenim u psihičkom ili fizičkom razvoju, stepena umerene ili teže mentalne ometenosti, oboleloj od autizma i višestruko ometenoj u razvoju, u okviru dnevnog boravka obezbeđuju se: dnevni boravak, ishrana, zdravstvena zaštita za vreme trajanja boravka, vaspitno-obrazovni rad, osposobljavanje za rad i radne aktivnosti, kulturno zabavne i rekreativne aktivnosti prema njihovim sposobnostima, sklonostima i ispoljenom interesovanju. Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje dnevnog boravka, podnosi roditelj, odnosno staratelj korisnika Centru za socijalni rad.

Preuzmize obrazac zahteva za dnevni boravak http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/db.doc

Preizmite pravilnik o dnevnom boravku http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/PDB.pdf

Pravilnik o dnevnom boravku - Službeni list grada Sombora http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/PDBSL.pdf


NAZAD


Kontakt Centar za socijalni rad Sombor

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma