Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборНАЗАД

ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И ОДРАСЛЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Лицима ометеним у психичком или физичком развоју, степена умерене или теже менталне ометености, оболелој од аутизма и вишеструко ометеној у развоју, у оквиру дневног боравка обезбеђују се: дневни боравак, исхрана, здравствена заштита за време трајања боравка, васпитно-образовни рад, оспособљавање за рад и радне активности, културно забавне и рекреативне активности према њиховим способностима, склоностима и испољеном интересовању. Захтев за остваривање права на коришћење дневног боравка, подноси родитељ, односно старатељ корисника Центру за социјални рад.

Преузмизе образац захтева Дневни боравак http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/db.doc

Преизмите правилник о дневном боравку http://www.csrsombor.org.rs/dokumenti/PDB.pdf


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma