NAZAD

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ

Jednokratnu novčanu pomoć kao vid materijalne podrške mogu koristiti pojedinac i porodica, koji se iznenada ili trenutno nađe u stanju socijalne potrebe, za otklanjanje posledica elementarnih nepogoda, teške bolesti, prihvat po prestanku smeštaja u ustanovu, zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, kao i u drugim vanrednim prilikama koje ne mogu samostalno prevazići, a naročito kada nemaju nikakvih prihoda i ne mogu, iz Zakonom predviđenih razloga, da ostvare pravo na redovnu novčanu socijalnu pomoć.

Osnovne životne potrebe obuhvataju: nabavku namirnica i plaćanje komunalnih troškova, nabavku udžbenika i školskog pribora za redovne đake i studente, nabavku ogreva, zimnice, neophodne garderobe, stvari za domaćinstvo i drugih potreba izazvanih specifičnim stanjem ili situacijom (bolest, invalidnost, trudnoća i dr).

Preuzmite obrazac zahteva Jednokratna novčana pomoć


NAZAD


Kontakt Centar za socijalni rad Sombor

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma