Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборНАЗАД

ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ

Једнократну новчану помоћ као вид материјалне подршке могу користити појединац и породица, који се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе, за отклањање последица елементарних непогода, тешке болести, прихват по престанку смештаја у установу, задовољавања основних животних потреба, као и у другим ванредним приликама које не могу самостално превазићи, а нарочито када немају никаквих прихода и не могу, из Законом предвиђених разлога, да остваре право на редовну новчану социјалну помоћ.

Основне животне потребе обухватају: набавку намирница и плаћање комуналних трошкова, набавку уџбеника и школског прибора за редовне ђаке и студенте, набавку огрева, зимнице, неопходне гардеробе, ствари за домаћинство и других потреба изазваних специфичним стањем или ситуацијом (болест, инвалидност, трудноћа и др).

Преузмите образац захтева Једнократна новчана помоћ


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma