Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад СомборГрб града Сомбора

НАЗАД

ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ

Једнократну новчану помоћ као вид материјалне подршке могу користити појединац и породица, који се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе, за отклањање последица елементарних непогода, тешку болест, прихват по престанку смештаја у установу, као и у другим ванредним приликама које не могу самостално превазићи, а нарочито када немају никаквих прихода и не могу, из Законом предвиђених разлога, да остваре право на редовну новчану социјалну помоћ.

Преузмите образац захтева Једнократна новчана помоћ

Register new user


НАЗАД


 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma