Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор
   Грб Републике Србије

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

На овој страни можете видети разна документа из свих области рада Центра за социјални рад Сомбор и упознати се са процедурама које су неопходне приликом реализације појединих Ваших права.

НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ

ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ

ДНЕВНИ БОРАВАК ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

НАРОДНА КУХИЊА И ПАКЕТИ ХРАНЕ

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВУ У ПРИРОДИ
ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

БРАЧНО И ПОРОДИЧНО САВЕТОВАЛИШТЕ

СКЛОНИШТЕ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

СМЕШТАЈ У ПРИХВАТНУ СТАНИЦУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА

ХРАНИТЕЉСТВО

УСВОЈЕЊЕ

СТАРАТЕЉСТВО

СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ДЕЧИЈИ - РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

УВЕРЕЊЕ О ПОСЛОВНОЈ СПОСОБНОСТИ

УВЕРЕЊЕ ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА

- - - - - - - - - - -

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ


Контакт Центар за социјални рад Сомбор
Потребна документација - ЦСР Сомбор


 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

 - - - By CrazyStat - - -

Podnožje foruma