Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад СомборГрб града Сомбора

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

На овој страни можете видети разна документа из свих области рада Центра за социјални рад Сомбор и упознати се са процедурама које су неопходне приликом реализације појединих Ваших права.

НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ

ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ

ДНЕВНИ БОРАВАК ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

НАРОДНА КУХИЊА И ПАКЕТИ ХРАНЕ

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВУ У ПРИРОДИ
ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

БРАЧНО И ПОРОДИЧНО САВЕТОВАЛИШТЕ

СКЛОНИШТЕ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

СМЕШТАЈ У ПРИХВАТНУ СТАНИЦУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА

ХРАНИТЕЉСТВО

УСВОЈЕЊЕ

СТАРАТЕЉСТВО

СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ДЕЧИЈИ - РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

УВЕРЕЊЕ О ПОСЛОВНОЈ СПОСОБНОСТИ

УВЕРЕЊЕ ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА

- - - - - - - - - - -

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ


Потребна документација - ЦСР Сомбор


 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma