Grb Republike Srbije

ORGANIZACIONA STRUKTURA - CSR SOMBOR

Centar za socijalni rad Sombor obavlja delatnosti koje su u osnovi određene Zakonom o socijalnoj zaštiti, Porodičnim zakonom, Krivičnim zakonom, Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih učinilaca krivičnih dela, Zakonom o medijaciji, Zakonom o prekršajima, Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i drugim zakonima i propisima.

Centar za socijalni rad Sombor u svom svakodnevnom radu funkcioniše tako što je podeljen po službama. Postoji administrativno finansijsko tehnička služba, služba za zaštitu dece i mladih, služba za zaštitu odraslih i starijih, pravna služba, služba prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici, služba lokaknih prava i usluga.

Detaljniju organizacionu strukturu Centra za socijalni rad Sombor možete pogledati na slici ispod.


Organizaciona struktura Centar za socijalni rad Sombor

Uputstvo za izradu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u centru za socijalni rad možete pogledati OVDE

- - - - - - - - - -

Što se tiče organizacije rada Centra za socijalni rad Somborо, mogu se kao zanimljive izdvojiti nekoliko tema i razmišljanja koja su prikazana ispod :

VODITELJ SLUČAJA

KA REFORMI SISTEMA

SUPERVIZIJA - KLASIČNA PRIMENA U CSR SOMBOR


Kontakt Centar za socijalni rad Sombor
Organizaciona struktura Centar za socijalni rad Sombor

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

dizajn zoksso 2020.

Podnožje foruma