Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор
   Грб Републике Србије

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ЦСР СОМБОР

Центар за социјални рад Сомбор обавља делатности које су у основи одређене Законом о социјалној заштити, Породичним законом, Кривичним законом, Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних учинилаца кривичних дела, Законом о медијацији, Законом о прекршајима, Законом о финансијској подршци породици са децом, Законом о спречавању насиља у породици и другим законима и прописима.

Центар за социјални рад Сомбор у свом свакодневном раду функционише тако што је подељен по службама. Постоји административно финансијско техничка служба, служба за заштиту деце и младих, служба за заштиту одраслих и старијих, правна служба, служба прихватилишта за жртве насиља у породици, служба локакних права и услуга.

Детаљнију организациону структуру Центра за социјални рад Сомбор можете погледати на слици испод


Организациона структура Центар за социјални рад Сомбор

Упутство за израду правилника о унутрашњој организацији у центру за социјални рад можете погледати ОВДЕ

- - - - - - - - - -

Што се тиче орgанизације рада Центра за социјални рад Сомбор, могу се као занимљиве издвојити неколико тема и размишљања која су приказана испод :

ВОДИТЕЉ СЛУЧАЈА

КА РЕФОРМИ СИСТЕМА

СУПЕРВИЗИЈА - КЛАСИЧНА ПРИМЕНА У ЦСР СОМБОР


Контакт Центар за социјални рад Сомбор
Организациона структура Центар за социјални рад Сомбор

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

 - - - By CrazyStat - - -

Podnožje foruma