Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор
   



Грб Републике Србије

руке

ОСТАРЕЛА ЛИЦА

У област деловања центра за социјални рад улазе остарела лица без породичног старања, остарела лица без средстава за живот, остарела, теже хронично оболела и инвалидна лица, остарела лица са породичним проблемима, остала остарела лица којима се поставља привремени старатељ.

Облици и мере заштите: смештај у установу соц. заштите, кућна нега и помоћ у кући, додатак за туђу негу и помоћ, старатељство - стално или привремено, материјално обезбеђење породице, једнократне помоћи у новцу и натури и друге мере и услуге социјалне заштите.

Помоћ и нега у кући

Право на услугу помоћи у кући обезбеђује се старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима, када је породична подршка недовољна или није расположива, а у складу са идентификованим индивидуалним потребама старих лица која услед немоћи или смањених функционалних способности изазваних инвалидитетом/болешћу нису способна да независно живе без свакодневне или редовне подршке.

Сервис геронто домаћица

Геронто домаћица долази сваког дана у кућу особе којој је помоћ потребна. Треба имати у виду да геронто домацића не долази викендом. Услуге које она пружа односе са на помоћ старијим лицима у вези са најосновнијим потребама. То значи да геронто домаћица углавном доноси ручак или помаже да се тај ручак спреми. Учествује у одржавању хигијене, помаже у сређивању стана и осталим активностима. Такође, геронто домаћица не обавља активности, које су уско везане за ту особу. Може да се деси да геронто домаћица плати рачуне, донесе нешто што је потребно, помогне приликом прегледа лекара и слично.

Потребну документацију за услугу помоћ и нега у кући можете погледати на страни ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ


СЛИКА ПО СЛИКА

Контакт Центар за социјални рад Сомбор

НАЗАД


 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

 - - - By CrazyStat - - -

Podnožje foruma