Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад СомборГрб града Сомбора

НАЗАД

ОСТАРЕЛА ЛИЦА

Остарела лица без породичног старања, остарела лица без средстава за живот, остарела, теже хронично оболела и инвалидна лица, остарела лица са породичним проблемима, остала остарела лица којима се поставља привремени старатељ.

Облици и мере заштите: смештај у установу соц. заштите, кућна нега и помоћ у кући, додатак за туђу негу и помоћ, старатељство - стално или привремено, материјално обезбеђење породице, једнократне помоћи у новцу и натури и друге мере и услуге социјалне заштите.

Сервис геронто домаћица

Геронто домаћица долази сваког дана у кућу особе којој је помоћ потребна. Треба имати у виду да геронто домацића не долази викендом. Услуге које она пружа односе са на помоћ старијим лицима у вези са најосновнијим потребама. То значи да геронто домаћица углавном доноси ручак или помаже да се тај ручак спреми. Учествује у одржавању хигијене, помаже у сређивању стана и осталим активностима. Такође, геронто домаћица не обавља активности, које су уско везане за ту особу. Може да се деси да геронто домаћица плати рачуне, донесе нешто што је потребно, помогне приликом прегледа лекара и слично.

Register new user


Сервис геронто-домаћица

УВЕЋАНО


Геронто домаћице

Геронто домаћице

НАЗАД


 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma