Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад Сомбор


Грб града Сомбора

НАЗАД

ОДРАСЛА ЛИЦА

1. Лица са породичним проблемима

Облици и мере заштите: по захтеву суда регулисање виђања деце и родитеља којем дете није поверено, посредовање, заступање деце у поступку поделе имовине, саветодавно-терапијски рад (саветовалиште за брак и породицу). Зависно од случаја могу се пружити низ других мера и услуга социјалне заштите.

2. Лица са насиљем у породици

Облици и мере заштите: издвајање из породице и смештај у адекватну установу, саветодавно-терапијски рад са ненасилним члановима породице. Зависно од случаја могу се пружити низ других мера и услуга социјалне заштите.

3. Лица која су усвојитељи, хранитељи

Облици и мере заштите: процена подобности и обука заинтересован лица за усвојење и хранитељство.


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma