Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад Сомбор


Грб града Сомбора

НАЗАД

ОДРАСЛА ФИЗИЧКИ И ПСИХИЧКИ ОМЕТЕНА ЛИЦА

Ову категорију чине: одрасла лица са оштећеним видом и слухом, ментално недовољно развијена одрасла лица, душевно оболела одрасла лица, ментално недовољно развијена и инвалидна одрасла лица

Облици и мере заштите: старатељство, додатак за туђу негу и помоћ, кућна нега и помоћ у кући, смештај у установу социјалне заштите, материјално обезбеђење породице, једнократне помоћи у новцу и натури, и друге мере и услуге социјалне заштите.


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma