Центар за социјални рад Сомбор
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД СОМБОР

Карађорђева 4, Сомбор


ЋИР SRBIJA LAT
Лого Центра за социјални рад Сомбор Facebook - Центар за социјални рад Сомбор     Youtube - Центар за социјални рад Сомбор


Грб града Сомбора

НАЗАД

МЕДИЈАЦИЈА

Медијацију као услугу пружа Центар за социјални рад свим становницима општине Сомбор који желе и имају личне капацитете да конфликте реше мирним путем.

Шта је то?

Медијација је начин да сукобљене стране разреше конфликт уз помоћ медијатора као независне и непристрасне тзв.треће стране, која помаже да стране у сукобу лоцирају проблем и идентификују своје потребе и интересе, подстичући их да траже са другом страном заједничко практично решење проблема и помажући им у преговарању око решења, које ће задовољити обе стране у сукобу.

У којим областима се може применити?

- породични,брачни и ванбрачни односи: конфликти у партнерским релацијама,у родитељским релацијама,у вршењу родитељског права, у виђењу деце са родитељима који не живе заједно, у свакодневном функционисању.
- проблеми малолетника: конфликти у вршњачкој групи и између појединаца, како сукоб не би ескалирао и процесуирао се као кривично дело или прекршај,као и решавање сукоба након извршеног прекршаја или кривичног дела малолетника
- породични смештај: конфликти између хранитеља и родитеља деце на смештају као и између деце и хранитеља
- имовински и породични проблеми одраслих и старих: конфликти између старих и одраслих особа око новчаних и имовинских питања породичног функционисања

Грађанке и грађани могу тражити медијацију у свим наведеним случајевима и то без обзира да ли је покренут поступак развода брака, нека друга парница или било који други поступак код суда или неке друге институције .

Зашто баш медијација ?

- зато што проблем решавате сами,тако да вам нико не може наметнути решење којим нисте задовољни,као што се дешава кад вам суд или друга институција решавају ваш проблем
- зато што проблем решавате ви који га и најбоље познајете
- зато што су решења која постигнете у сарадњи са другом страном трајнија и функционалнија
- зато што медијацијом можете избећи трошкове око судских такси,поступка,адвоката
- зато што нећете бити изложени непријатности утврдивања ко је крив за конфликт,већ ћете своје снаге усмерити на решавање проблема, а који је узрок конфликта
- зато што ћете током медијације имати прилику да научите да слушате и чујете различите ставове,осећања и мишљење друге стране и да научите да препознавање заједничког проблема значи и почетак комуникације ка изналажењу решења значајног за све у сукобу
- зато што медијација није класично мирење и смиривање сукоба,већ процес комуникације који доводи до обострано прихватљивог решења сукоба.То значи да мирење брачних партнера, нпр. као исход може да има и договр о разводу
- зато што у сваком тренутку можете одустати од медијације, без последица и проблем решавати на неки други начин.

Шта можете очекивати од медијатора?

- да вас упознају са начином рада током медијације и правилима које треба да испоштујете како би процес могао да се одвија
- да воде процес медијације, усмеравајући ваше преговарање питањима и констатацијама које ће Вама користити у решавању проблема
- да дозволе странама у сукобу да изнесу своје стваове, мишљење, осећања
- да штите обе стране тако што ће инсистирати на поштовању правила процеса медијације
- да прекину медијацију ако се правила не поштују
- да се према обема странама опходе равноправно, са уважавањем

Шта не треба да очекујете од медијатора?

- да Вам предлажу и нуде решења
- да саветују једну страну у сукобу
- да утврђују ко је крив
- да утврђују која је од сукобљених страна "у праву"
- да стају на било цију страну и боре се за неције интересе
- да врше притисак на једну или обе стране да постигну договор

Аутори текста медијатори Сандра Чачић и Петар Бауер


НАЗАД 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

дизајн zoksso 2020.

Podnožje foruma