ЦЕНТАР

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОРSRBIJA ЋИР LAT
ЛОГО


ГРБ

POTREBNA DOKUMENTA

ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ

ДНЕВНИ БОРАВАК ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

НАРОДНА КУХИЊА И ПАКЕТИ ХРАНЕ

ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВУ У ПРИРОДИ
ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

БРАЧНО И ПОРОДИЧНО САВЕТОВАЛИШТЕ

СКЛОНИШТЕ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

СМЕШТАЈ У ПРИХВАТНУ СТАНИЦУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА

ХРАНИТЕЉСТВО

УСВОЈЕЊЕ

СТАРАТЕЉСТВО

СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ДЕЧИЈИ - РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

УВЕРЕЊЕ О ПОСЛОВНОЈ СПОСОБНОСТИ

УВЕРЕЊЕ ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА


документација

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

 

Podnožje foruma